دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نقش اینترنت در کسب و کاراینترنت ,تکنولوژی ,زندگی ,ابزار ,قابل ,ارتباطی ,ضریب نفوذ ,قابل انکار
اینترنت ,تکنولوژی ,زندگی ,ابزار ,قابل ,ارتباطی ,ضریب نفوذ ,قابل انکار


بسمی تعالی
موضوع :جایگاه اینترنت در بازار کسب و کار

 

چکیده:صرفنظر از جنبه تفریحی و اطلاعاتی اینترنت در دنیای کنونی میتوان دریافت که تکنولوژی روز دنیا در جهت بهره گیری در مشاغل موجود خصوصا بازار و اصناف نیز کاربردهای فراوانی دارد و انسان امروز ناگزیر به فراگیری و استفاده از امکانات است.تجربه ثابت کرده است که حتی حکومتها نیز قادر به محدود کردن امکانات نبوده و حتی بناچار خود نیز به خواست مردم تن خواهند داد.
هرچه به پایان قرن بیستم پیش می رویم در می یابیم که گستره علم و تکنولوژی با شتاب بیشتری در حال تسهیل سازی ارتباطات و معاملات است و هیچ سدی توان مقابله با علم و دانش بشری را ندارد.فلذا با توضیحات جایگاه و اهمیت اختراعات را در می یابیم و لازم است که متناسب با مرور زمان در صدد یادگیری و استفاده از امکانات ایجاد شده باشیم.در این نوشتار سعی داریم تا به گوشه ای از نکات کاربردی اینترنت و شبکه های مجازی در اصناف بپردازیم. 

این مقاله بصورت تحقیق و با هدف آشنایی مخاطبین با ساز و کارهای مربوط به نحوه فعالیت فروشگاههای مجازی آماده گردیده و در مجموع به اهمیت و نقش تکنولوژی در توسعه روش های زندگی بشر می پردازد.
با توجه به مطالب ارائه شده بنظر می رید که انسان قرن 21 ناگزیر به فراگیری علوم روز دنیا بوده و بالاجبار می باید با شرایط زندگی سازگاری پیدا کند.همانگونه که اشاره شد سواد قرن 21 سواد تکنولوژی و یادگیری نحوه استفاده از ابزار معرفی شده در جهت رفاه زندگی خواهد بود و نتیجه این ابزار قطعا به نفع بشر خواهد انجامید.

مقدمه :

اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات در زندگی بشر امری غیر قابل انکار است و ایجاد زیرساختهای استراتژیکی برای کشورهای درحال توسعه نیز امری حیاتی می باشد میتواند تغییرات موثری را در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایجاد نماید.
ابداع روشهای ارتباطی و تغییر نوع رفتارهای ارتباطی حاصل از تکنولوژی جدید ، تاثیر آن را در زندگی بشر غیر قابل انکار ننوده و با بررسی ضریب نفوذ تکنولوژی در طول مدت زمان ابداع میتوان نسبت به این ادعا صحه گذاشت.
برای مثال تلفن بعنوان ابزار ارتباطی پس از 74 سال ، رادیو پس از 38 سال ،رایانه پس از 16 سال ، تلوزیون پس از 12 سال و اینترنت پس از 4 سال موفق به جذب 50 میلیون نفر مخاطب شده اند.بنابراین واضح و مبرهن است که اینترنت از ضریب نفوذ قابل توجهی برخوردار است.
با این مقدمه می توان دریافت که قرن 21 قرن انفجار اطلاعات و تحول در ابزار اطلاع رسانی و توسعه ارتباطات است و می توان اینترنت را بعنوان قاره هفتم جهان و در عین حال متعلق به همه مردم جهان معرفی نمود.

   ادامه مقاله

 

لطفا در انتشار مطلب به مالکیت مدنی احترام بگذارید

اینترنت ,تکنولوژی ,زندگی ,ابزار ,قابل ,ارتباطی ,ضریب نفوذ ,قابل انکار

نقش اینترنت در کسب و کارمنبع : توسعه تاکستاننقش اینترنت در کسب و کار
برچسب ها : اینترنت ,تکنولوژی ,زندگی ,ابزار ,قابل ,ارتباطی ,ضریب نفوذ ,قابل انکار


مطالب مرتبط